top of page

תנועה מקומית גוף ליוזמות מחול ותנועה בקהילה.

תנועה מקומית היא יוזמה אמנותית אשר שמה לה למטרה להנגיש ולהנכיח שפע של יצירה איכותית במחול, ולהעשיר את המרחב הציבורי והתרבותי בארץ בפרקטיקות תנועה מגוונות.

תנועה מקומית פועלת מתוך אמונה שהתנועה היא כלי חיוני, מיטיב ובסיסי שצריך להיות נגיש לכל אדם, בכל קהילה, בכל מקום, ושהנכחת הגוף והחינוך לאהבת הגוף הנע, הם כלים ליצירת חברה מכילה, קשובה ומכבדת.

תנועה מקומית צומחת מתוך המקום, מתוך השטח, כיוזמה אמנותית/אזרחית אשר רואה את הקשר בין קהילה לאמנים כמערכת של יחסי גומלין הדדית, מפרה ומעשירה.  

מתוך היכרות מעמיקה עם קהלים מגוונים מצד אחד ועם מגוון העשייה הכוריאוגרפית המתקיימת בארץ מאידך, ומתוך הצורך הברור לעשות אחד ועוד אחד ולחבר ביניהם באופן רענן ומחדש - תנועה מקומית מובילה יוזמות המותאמות לקהילות עימן היא עובדת, יוזמות הנבנות מתוך היכרות ושיחה, שמטרתן להביא תכנים איכותיים, מותאמים, המרחיבים דעת ונפש, ולבנות יחסים ארוכי טווח בין אמני מחול לבין קהילות וקהלים ברחבי הארץ.

תנועה מקומית פועלת בתווך שבין אמנים-קהל-ומוסדות קהילתיים כדי ליצור מבנים חדשים ועצמאיים של תרבות ואמנות, אשר במהותם מרחיבים את התפיסה של גבולות המחול: מרחיבים את התפיסה של היכן מתקיים מופע המחול, את התפיסה של מי הקהל של מחול ומי יכול להנות מצפייה במחול, תפיסה שמרחיבה ומעמיקה את הזכות של כל אחד ואחת מאיתנו להיות בתנועה.

תנועה מקומית מקיימת מגוון פלטפורמות: סדנאות תנועה ומחול, הרצאות, שיחות, יוזמות של שהות ואירוח אמנים, מפגשי אמן-קהילה ועוד - ובכך יוצרת מרחבים אלטרנטיביים ופורמטים אינטימיים בהם ניתן לשהות יחד - קהל ומופיעים - לדבר, לשמוע, לשאול שאלות ולהביע עמדה או תחושה. 

במפגשים שתנועה מקומית הוגה ויוזמת נוצרים חיבורים שבמהותם מרחיבים הן את האמנים והן את הקהילה ונוצר מרחב משותף שהוא יצירתי, עצמאי, דמוקרטי, מרחב של ביטוי, של שמחה, של סקרנות, של שיחה. 

bottom of page