top of page

פרוייקטים קהילתיים

הפרויקטים הקהילתיים של תנועה מקומית מטרתם ליצור נקודות חיבור דרך תנועה בין אנשים, לחשוף את האפשרות לתנועה כגורם מעצים, אשר מעניק תחושת חופש, הצלחה ומימוש.

 

אנחנו מחזיקים בתפיסה שרואה את החשיבות של הוצאת המחול מתוך אולמות התרבות אל המרחב הציבורי, אל מרחבים ביתיים ואלטרנטיביים; תפיסה שרואה את החשיבות והיופי בהרחבת המבט אל גופים אחרים בגילאים שונים ומעולמות מגוונים; ובהכרה שכולם יכולים לרקוד ולהנות מצפייה במחול ובתנועה. 

רקדן בקהילה

רקדן בקהילה מרכז מארג - 2022/2023/2024

פרויקט רקדן בקהילה הוא יוזמה של משרד התרבות, ומטרתו מפגש של אנשי מקצוע מתחום המחול עם אנשים מהקהילה. פרויקט רקדן בקהילה במרכז מארג פועל זו השנה השנייה בהצלחה רבה ומפגיש את חברי מארג עם הכלים של המחול על מנת ליצור יצירה אומנותית משותפת.   

מובילים: מורן יצחקי אברג'יל, נבו בן-כנען, מאיה ברינר

הפרויקט במימון משרד התרבות בשיתוף עמותת מארג כפר ורדים, עמותת כוכב הצפון, מועצה מקומית כפר ורדים ופרויקט תנועה מקומית.

סרטון על פרויקט רקדן בקהילה במרכז מארג כפר ורדים

זזים

זזים בפארק משגב פארק אוסטרליה - 2022/2023

זזים בפארק היא יוזמה של תנועה מקומית בשיתוף תרבות משגב, במסגרתה התקיים יום תנועה ומחול לכל המשפחה בפארק אוסטרליה.  

ניהול אומנותי: מאיה ברינר

הפרויקט בתמיכת תרבות משגב, מועצה אזורית משגב ופרויקט תנועה מקומית.

רוקדים! בצפת - 2024/2025

צפת

רוקדים! היא סדרת מפגשים בתנועה לבוגרים ונוער עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בשיתוף פעולה עם קרן שלם, מחלקת הרווחה בצפת, עמותת כוכב הצפון ובית הספר ללמוד וללמד.

הסדרה מובלת על ידי שלושה יוצרים בתחום המחול והתנועה - ומטרתה ליצור זמן איכות משפחתי ומהנה, תוך כדי תנועה ומשחקיות, ולהאיר את הייחודיות והיופי שנמצא בכל אחד מאיתנו.

מובילים: מורן יצחקי אברג'יל, נבו בן-כנען, מאיה ברינר.

הפרויקט בבתמיכת קרן שלם, מחלקת הרווחה בצפת ופרויקט תנועה מקומית.

רקדן בקהילה מרכז מארג - 2022/2023

פרויקט רקדן בקהילה הוא יוזמה של משרד התרבות, ומטרתו מפגש של אנשי מקצוע מתחום המחול עם אנשים מהקהילה. פרויקט רקדן בקהילה במרכז מארג פועל זו השנה השנייה בהצלחה רבה ומפגיש את חברי מארג עם הכלים של המחול על מנת ליצור יצירה אומנותית משותפת.   

מובילים: מורן יצחקי אברג'יל, נבו בן-כנען, מאיה ברינר

הפרויקט במימון משרד התרבות בשיתוף עמותת מארג כפר ורדים, עמותת כוכב הצפון, מועצה מקומית כפר ורדים ופרויקט תנועה מקומית.

סרטון על פרויקט רקדן בקהילה במרכז מארג כפר ורדים

bottom of page